Onze school

Peuterspeelzaal

Op woensdag- en vrijdagochtend kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar naar de peuterspeelzaal. Deze maakt gebruik van een lokaal in onze school.

De peuterspeelzaal maakt onderdeel uit van kinderopvang Kleurrijk. Kinderopvang Kleurrijk wil alle kinderen, onafhankelijk van hun geloofs- of culturele achtergrond, opvang bieden waarin Gods liefde en leefregels centraal staan. Daarnaast vinden we het als school en als peutergroep belangrijk dat er op verschillende manieren wordt samengewerkt. Zo delen we bijvoorbeeld het schoolplein, het leerplein en zijn we van plan om gezamenlijke activiteiten te doen met de kinderen van groep 1. Momenteel is de groep nog niet zo groot en worden ook de peuters vanaf 2 jaar toegelaten. Wanneer de peuters 4 jaar worden, vindt er een overdracht plaats tussen de peuterleidster en de juf van groep 1.

Mocht u vragen hebben over de peuterspeelzaal, dan kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met onze leidster:

Johanna Hofman
oosterzee@kleurrijk.nl
Tel. 06-19452147