Onze school

Peuteropvang

Op woensdag- en vrijdagochtend kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Deze maakt gebruik van een lokaal in onze school.

De peuteropvang maakt onderdeel uit van Kinderwoud Kinderopvang. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een veilige vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken ze gebruik van de VVE programma’s Uk & Puk of Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Mocht u vragen hebben over de peuteropvang, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met onze clustermanager:

Sandra de Vries
T: 06 – 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

Contactgegevens van kinderopvang Kinderwoud

Kinderopvang Kinderwoud

Aanmeldformulier Kinderwoud