Historie en de naam van de school

Onze school

C.B.S. Eben Haëzer is opgericht in 1912. De naam Eben Haëzer komt uit de bijbel en betekent ‘steen der hulp’. In het logo is de steen dan ook zichtbaar.

De Eben Haëzer is opgericht omdat er onder dorpsbewoners de wens was voor Christelijk onderwijs in het dorp.

Huisvesting en situering school in omgeving

Ouders kiezen tegenwoordig bewust voor een school. Dat is op de Eben Haëzer ook het geval. De leerlingen de op onze school zitten komen uit Oosterzee, Echten en Follega. Ook zien we steeds meer leerlingen uit Bantega, Munnekeburen en andere buitendorpen naar de Eben Haëzer komen.

Onze school is een dorpsschool waar alle leerlingen welkom zijn. Een groot aantal leerlingen is tweetalig met Fries als moedertaal.

De school staat aan de doorgaande weg van het dorp, een drukke weg waar hard gereden wordt. De ingang van de school grenst aan de rand van het dorp.

Het gebouw is in 1987 gebouwd en is voldoende functioneel. Er zijn weinig ruimtes in het gebouw (4 lokalen, 1 klein lokaal en een leerplein). Maximaal zo’n 65 leerlingen kunnen onderwijs krijgen in dit gebouw.

Het toekomstige scholenlandschap voor de regio Oost Lemsterland (Oosterzee, Echtenerbrug en Bantega) is nog niet bepaald. Er zijn volop gesprekken over de toekomst van de school.

Samenwerking P.C.B.S. de Spoarsiker Echtenerbrug

Sinds de start van een gezamenlijke directeur op 1 april 2017 is de samenwerking tussen C.B.S. Eben Haëzer en P.C.B.S. De Spoarsiker begonnen. Samen de verbinding zoeken om zo ons onderwijs nog sterker te maken, dat is het doel.

Vanuit een professionele houding elkaar beter leren kennen, met elkaar in gesprek gaan over onderwijs, samen vergaderen en organisatorische zaken op elkaar afstemmen zijn het begin geweest. Dit is de afgelopen twee jaar uitgebouwd naar een intensieve samenwerking waarbij er 1 visie opgesteld is voor beide scholen. Studiebijeenkomsten en vergaderingen zijn gezamenlijk. Er wordt gewerkt in 3 bouwen, onder-, midden-, en bovenbouw waarin veelvuldig overleg is over onderwijsinhoud en praktische zaken. Ook wordt er regelmatig collegiale consultatie gedaan en staat het samen leren onder de leerkrachten centraal. Dit alles vanuit 1 team op twee locaties.

De organisatie, het beleid en de visie van beide scholen is de afgelopen twee jaar gelijkgetrokken. Kleine verschillen zitten nog in het gebruik van een aantal methodes en praktische zaken. Verder kan je spreken van 1 school met twee locaties. De komende jaren wordt deze samenwerking uitgebouwd en verankerd binnen ons onderwijs.