Spelend & ontdekkend leren bij groep 1 en 2

Groep 1 & 2

Welkom in onze groep!

In groep 1/2 zijn we gestart met 16 leerlingen. In de groep werken twee leerkrachten en twee onderwijsondersteuners. Juf Geertje werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Jellya werkt op donderdag en vrijdag (ochtend.)

Thematisch werken

In onze groep werken we thematisch. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. In de klas staat een thematafel gevuld met allerlei spullen die we in de les gebruiken bij het thema. Soms vragen we aan de kinderen om ook iets over het thema mee te nemen.

Spelen en leren

Spel is de basis binnen het kleuteronderwijs. Spelen doen de jongste kinderen het allerliefste én spel is voor hen de manier om te leren. Jonge kinderen leren dus door te spelen! We richten onze hoeken zo in dat het uitnodigt tot spel. Zo veranderen de hoeken regelmatig, de poppenhoek wordt omgetoverd tot brandweerkazerne, in de bouwhoek worden er tijdens het thema winter bijvoorbeeld iglo’s gebouwd en tijdens het thema sinterklaas worden er stoomboten gemaakt.

In de kring doen we spelletjes die betrekking hebben op het voorbereidend lezen en rekenen. Zelfs tijdens de gymles en het buitenspelen wordt er geleerd.