Onze school

Onze missie en visie

Missie: “Als je jezelf kent maak je sprongen”.

We zijn ervan overtuigd dat als je jezelf bent en kent, je sprongen maakt! Samen verleggen we daarmee grenzen. Dit is een onuitgesproken belofte die we als school doen naar kinderen, ouders, teamleden en iedereen die bij de school betrokken is. Het is een gevoel dat je hebt als je met de Eben Haëzer in aanraking komt.

Visie:

 • Nieuwsgierig

  Ontdekkend, prikkelend en leergierig, dat zie je terug op school. Kinderen, ouders en teamleden worden geprikkeld om zich te ontwikkelen. Om nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

 • Eigentijds

  Het onderwijs en de communicatie op onze school is vernieuwend, aansprekend en toekomstgericht. We leren kinderen vaardigheden die zorgen voor een leven lang leren.

 • Verbindend

  De Eben Haëzer verbindt. We zijn inlevend, opbouwend en geloven dat we zo tot 1+1=3 komen. Dit vind je vooral terug in de verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

 • Proactief

  Op onze school bruist het! We denken vooruit, zijn initiatiefrijk en daadkrachtig.

Onze school is een christelijke basisschool, dit betekent dat wij de kinderen vertellen over Gods liefde voor de mensen. Hierbij gebruiken we de verhalen uit de Bijbel als uitgangspunt. Door te vieren, zingen, bidden en vertellen geven we samen met de leerlingen inhoud aan begrippen als: liefde, eerlijkheid, geborgenheid, respect en zorg voor jezelf en de ander.

Binnen onze school gaan we uit van verschillen, er is ruimte voor ieder individu en respect voor ieders inbreng. We geven onderwijs dat zich richt op de totale ontwikkeling van een kind, met volop ruimte voor het kind in zijn unieke totaliteit; hoofd, hart en handen.