Samenwerkend leren, zelfstandig werken en eigenaarschap

Groep 7 & 8

Groep 7 en 8 van de Eben Haëzer heeft 11 leerlingen; 7 meisjes en 4 jongens. Juf Mirjam staat de hele week voor de groep.

In groep 7 & 8 is er naast het reguliere onderwijsprogramma ook veel aandacht voor actieve en creatieve activiteiten, zowel binnen als buiten de school.

Rekenen

Voor rekenen hebben we de methode Pluspunt. Met Pluspunt werken we met de werkboeken op papier, maar hebben we ook online materiaal. Zo kunnen alle kinderen op hun eigen niveau met rekenen aan de slag. Daarnaast werken we met Bareka, waarbij alle kinderen digitaal werken aan hun rekenmuurtje.

Taal

Staal is de methode die we voor taal gebruiken. Bij taal werken we klassikaal. De thema’s kunnen in willekeurige volgorde gegeven worden. Het eerste halfjaar werken we aan thema’s uit het groep 7 boek, het tweede halfjaar aan thema’s uit het groep 8 boek. Doordat we dit ieder jaar zo doen, komen toch alle thema’s uit beide boeken aan bod.

Spelling

Ook voor spelling maken we gebruik van Staal. Hierbij heeft groep 7 en 8 wel ieder hun eigen boek. Bij groep 7 bestaat het jaar uit een deel herhaling van vorige jaren en er komt weer nieuwe informatie bij. Bij groep 8 gaan we vooral aan de slag met herhalen.

Huiswerk

Groep 7 & 8 werkt met een weektaak. Op school krijgen de kinderen de tijd om deze binnen een week af te ronden. Lukt dit niet, dan gaat het mee als huiswerk. Echt huiswerk is vooral leerwerk voor toetsen, denk hierbij aan Engels en topografie. Met de weektaak en het huiswerk proberen we de hoogste groepen voor te bereiden op de middelbare school. Het doel is om te leren plannen en te leren leren, waarbij de kinderen voor zichzelf ontdekken wat voor hen de juiste manier is.

Presenteren

Presenteren is een belangrijke vaardigheid. Om dit te oefenen komt voor groep 7 & 8 het volgende dit schooljaar aan bod:

  • 1x een spreekbeurt
  • 1x een werkstuk
  • 1x een nieuwskring
  • 1x een boekbespreking

Portfolio

We werken met een portfolio. De kinderen maken doelen voor zichzelf en werken hier gedurende het schooljaar aan. Is een doel behaald, wordt er een nieuw doel besproken. De leerkracht heeft leergesprekken met de kinderen en 2x per jaar zijn er gesprekken met leerkracht, leerling en ouder(s)/verzorger(s). Via het portfolio wordt de ontwikkeling van de kinderen zichtbaar.