Samenwerkend leren, zelfstandig werken en eigenaarschap

Groep 7 & 8

Groep 7 en 8 van de Eben Haëzer heeft 17 leerlingen, 7 meisjes en 10 jongens. Op maandag t/m donderdag staat juf Thirza voor de groep en op vrijdag juf Nadine.

Het is een gezellige klas waar we graag actief bezig zijn. Tussen het leren door proberen we dan ook vaak even actieve activiteiten tussen door te doen.

Rekenen

Voor rekenen hebben we de methode Pluspunt. Met Pluspunt werken we met de werkboeken op papier, maar hebben we ook online materiaal. Zo kunnen alle kinderen op hun eigen niveau met rekenen aan de slag. Daarnaast werken we met Bareka, waarbij alle kinderen digitaal werken aan hun rekenmuurtje.

Taal

Staal is de methode die we voor taal gebruiken. Bij taal werken we klassikaal in één boek, dit is dus met groep 7 en 8. Het eerste half jaar werken we uit het groep 7 boek en het tweede half jaar uit het groep 8 boek. Doordat het iedereen jaar op deze manier gaat komt wel alle stof uit de beide boeken aan bod.

Spelling

Ook voor spelling maken we gebruik van Staal. Hierbij heeft groep 7 en 8 wel ieder hun eigen boek. Bij groep 7 bestaat het dit jaar uit een deel herhaling van de vorige jaren en er komt weer nieuwe informatie bij. Bij groep 8 gaan we vooral aan de slag met herhalen.

Huiswerk

In de hoogste groepen geven we huiswerk mee aan de kinderen. Wekelijks maken ze nieuwsbegrip XL thuis (dit is een tekst met vragen voor begrijpend lezen). Daarnaast zijn er toetsen van Engels en Topografie waar thuis voor geleerd kan worden.

Inhoud van het schooljaar

In het schooljaar komt voor groep 7/8 het volgende in ieder geval aan bod:

  • 1x een spreekbeurt
  • 1x een werkstuk
  • 1x een nieuwskring
  • 1x een boekbespreking

Op deze manier proberen we de hoogste groepen alvast voor te bereiden op de middelbare school. Het doel is om te leren leren, waarbij de kinderen voor zichzelf de juiste manier ontdekken.

Portfolio

We werken met een portfolio. De kinderen maken doelen voor zichzelf en werken hier gedurende het schooljaar aan. Is een doel behaald, wordt er een nieuw doel besproken. De leerkracht heeft leergesprekken met de kinderen en 2x per jaar zijn er gespreken met leerkracht, leerling en ouders. Via het portfolio wordt de ontwikkeling van de kinderen zichtbaar.

In de klas hebben we een doelenbord, waar klassikale doelen zichtbaar zijn.