Samenwerkend leren, zelfstandig werken en eigenaarschap

Groep 5 & 6

In groep 5/6 zitten er 13 leerlingen in de klas, waarvan zes jongens en zeven meisjes. Juf Wilma staat de hele week voor de klas. In groep 5/6 vinden wij het heel belangrijk om een goede sfeer in de klas te hebben. Wij besteden dan ook veel aandacht aan hoe wij met elkaar omgaan en leren wij een fijne klasgenoot te zijn. Dit doen wij door middel van de activiteiten die bij Kanjertraining horen.

Rekenen

We gebruiken de rekenmethode Pluspunt, deze gebruiken wij op papier. Hiernaast maken wij gebruik van Rekentuin, als klaarwerk, waarbij op een speelse manier de rekenvaardigheden worden geoefend. Ook bouwen de leerlingen aan hun rekenmuurtje in Bareka. In groep 5/6 hebben wij veel aandacht voor de tafels, dit herhalen wij geregeld door middel van racerekenen, tafel joggen of een ander leuk spel.

Taal

We gebruiken de taalmethode Staal, wij werken met de gehele klas aan hetzelfde thema. Dit zijn diverse thema’s zoals nacht, ziekenhuis en geheimen. Bij elk thema leren de leerlingen een aantal nieuwe begrippen, die zij door het thema heen leren gebruiken. Het eerste halfjaar werken wij uit het boek van groep vijf en het tweede halfjaar uit het boek van groep zes. Op deze wijze komt alles in de twee jaar in groep 5/6 wel aan bod, maar werken wij hier gezamenlijk aan.

Spelling

Bij het vak spelling maken wij ook gebruik van de methode “Staal”. Hierbij bestaat een deel uit het herhalen van een eerder aangeleerde categorieën, maar leren de leerlingen ook nieuwe categorieën. Het kennismaken met de nieuwe categorieën vinden de leerlingen heel erg leuk, vaak zijn ze erg nieuwsgierig naar de bijbehorende regel.

(Begrijpend) lezen

Ook in groep 5/6 is lezen erg belangrijk, hierbij is het voornaamste doel om de leerlingen plezier te geven in het lezen. We lezen zelfstandig, maar doen ook aan racelezen, duolezen en vele andere werkvormen. Voor begrijpend lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip, waarbij de leerlingen teksten lezen over actuele onderwerpen en op deze wijze ook actief betrokken zijn bij datgene dat zich op de wereld afspeelt.

Meer verantwoordelijkheid

In groep 5/6 krijgen de leerlingen door het jaar heen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen werk/leeromgeving. Dit komt op verschillende manieren terug. Dit gebeurd bijv. door middel van een weektaak, zelf bepaalde vakken nakijken en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leeromgeving.

Huiswerk

De leerlingen door het jaar heen het volgende huiswerk mee;

  • Begrippen van Taal;
  • Groep 5: Tafelboekjes;
  • Groep 6: Topografie.

Daarnaast werken de leerlingen thuis aan de volgende opdrachten;

  • Boekendoos;
  • Werkstuk;
  • Spreekbeurt.

Portfolio

Elke leerling heeft zijn eigen portfolio, hierin vind je o.a. de leerkrant, dit ben ik, leercirkels en het trotswerk. De leerlingen hebben een leergesprek met de leerkracht, hieruit komt een leerdoel voor de leerlingen. Hier gaan de leerlingen gedurende het schooljaar aan werken.