Verbindend

Ouderraad

De ouderraad zijn actieve ouders die graag meehelpen bij diverse activiteiten die de school of een klas organiseert. Dit kan een Sinterklaas-, of Kerstfeest zijn of bijvoorbeeld Koningsspelen of de kinderboekenweek.

Voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 zijn we op zoek naar creatieve, actieve ouders die ons graag bij feestelijke activiteiten willen ondersteunen! We vergaderen ongeveer 3 keer per jaar op een avond of overleggen op afroep. Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit Anke de Jong, Wieneke Wesselius, Bertha Boltjes en Jolanda Middendorp. Vanuit het team sluit leerkracht Wilma Gille aan.

Heb je interesse? Dan kun je dit aan de leerkracht of directeur laten weten.