Spelend & ontdekkend leren bij groep 1, 2 en 3

Groep 3 & 4

Even voorstellen….

Er zitten dit schooljaar 11 kinderen in onze groep, waarvan er 3 kinderen in groep 3 zitten en 8 in groep 4. Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Joke voor de groep, op donderdag en vrijdag juf Joukje Marije. Juf Martje en juf Annika zijn werkzaam als onze onderwijsondersteuners. We hebben een fijne groep met 8 jongens en 3 meisjes.

Wat gaan we dit jaar leren?

 

Lezen

In groep 3 werken we met de aanvankelijk Leesmethode Veilig leren lezen, de Kim versie. We leren letters lezen, woorden en zinnen maken met de letterdoos en oefenen het lezen en spellen op onze eigen Chromebook. Het leesplezier staat bij ons voorop en dan gaat het bijna vanzelf. Ook begrijpend luisteren en lezen komt in groep 3 en 4 aan de orde.

Taal en Spelling

Voor Taal werken we in groep 4 met de methode Taal Staal. Hierin werken we klassikaal met thema’s en oefenen we woordenschat op ons eigen Chromebook. Spelling leren we met Staal spelling. Hierbij komen er verschillende spellingscategorieën en regels aan bod om goed te leren spellen.

Rekenen

In beide groepen leren we rekenen met de Rekenmethode Pluspunt. We gebruiken ook materialen van de methode ‘Met sprongen vooruit’ om spelenderwijs onze rekenvaardigheden te vergroten.
In groep 4 oefenen we het automatiseren door te bouwen aan en het Rekenmuurtje van Bareka en leren de kinderen de tafels.

Wereldoriëntatie

Met de methode Blink ontdekken we de wereld om ons heen aan de hand van thema’s, zoals vroeger en nu, andere landen, culturen en uitvindingen.
Via Groen Doen komen we veel te weten over de natuur door o.a.  natuurexcursies en gebruiken we leskisten.

Sociale Vaardigheid

Voor een goede omgang met elkaar maken we gebruik van de methode Kanjertraining. Dit zorgt voor rust en vertrouwen en een fijn schoolklimaat!

En verder…

Daarnaast is er in onze groep natuurlijk aandacht voor creatieve vakken, muziek en gymnastiek.

Portfolioleren

In de klas hangt een doelenbord met groeps- en individuele doelen van de kinderen! Zo raken de kinderen meer betrokken en gemotiveerd bij hun eigen leerproces.
Iedere leerling heeft een eigen Portfolio met daarin o.a. leerkranten, leervorderingen en trotswerk.
De leerlingen hebben regelmatig leergesprekken met de leerkracht, waaruit persoonlijke leerdoelen voortkomen waar zij aan gaan werken.