Spelend & ontdekkend leren bij groep 1, 2 en 3

Groep 3 & 4

Even voorstellen…

Welkom in groep 3 & 4!

Op ma, di en wo staat juf Joke voor de groep, op vr juf Klaziena en op do om de beurt. Juf Hendrika is werkzaam als onze onderwijsondersteuner op ma, di do en vr. en juf Martsje op wo. Op dinsdag is er een PABO stagiaire, juf Gerrie, aanwezig. Er zitten 15 kinderen in onze groep, waarvan 7 kinderen in groep 3 en 8 kinderen in groep 4.

Belangrijke afspraken in de groep

We starten na de 1e bel om 8.30u, voor schooltijd blijven we buiten. De pauze is van 10-00-10.15u, we eten en drinken buiten onze meegenomen spullen op. Na de lunch in de klas spelen we buiten van 12.15-12.30u. Wanneer kinderen na schooltijd werk af maken word je hierover geïnformeerd. Op vrijdag komen de groep 3 & 4 om 14.00u uit.

Praktische informatie

 • We gaan het hele jaar met de bus iedere maandag (groep 3,4 en 5) en donderdag (groep 3,4)  naar de gymzaal in Echten. Op maandag geeft meester Oene, de vakdocent gym. Gymkleren en gymschoenen mee!
 • Kinderen mogen (ook voor thuis) leesboeken lenen uit de schoolbibliotheek.
 • Voor de lunch is het handig een theedoek mee te nemen die de kinderen als placemat kunnen gebruiken, dan blijven de tafels schoon. Drinken kan in de koelkast geplaatst worden.
 • Jarig: Verjaardagen worden in de groep gevierd; denk je aan een gezonde traktatie?
 • De pauze houden we zo gezond mogelijk!
 • Ook dit jaar zijn we ingeloot voor het EUschool fruit; 3x per week krijgen we op fruit op school.

Contactgegevens

Bij vragen, kom gerust langs, bel of mail.

Op Social Schools plaatsen we regelmatig informatie, berichtjes en foto’s van onze activiteiten.

Wat gaan we dit jaar leren?

 • Groep 3 & 4 hebben een eigen Ipad, met daarop Prowise en andere benodigde apps.
 • Groep 3 werkt met de aanvankelijk Leesmethode Veilig leren lezen, de Kim versie.
 • In beide groepen wordt de Rekenmethode Pluspunt en het Rekenmuurtje van Bareka gebruikt, de tafels van 1 t/m 5 en 10 leren we in groep 4.
 • Voor Taal en Spelling werkt groep 4 met de  methode Staal.
 • Nieuwsbegrip (vanaf januari) begrijpend lezen is er voor groep 4 (XL maken we op school)
 • Blink: hiermee leren we over allerlei wereldoriëntatie thema’s
 • Groen Doen: Natuurexcursies en leskisten
 • We leren verhalen uit de Bijbel met de methode Kind op Maandag.
 • Voor een goede omgang met elkaar maken we gebruik van de methode Kanjertraining. Dit zorgt voor rust en vertrouwen en een fijn schoolklimaat!

In de klas hangt een doelenbord met groeps- en individuele doelen van de kinderen! Zo raken de kinderen meer betrokken en gemotiveerd bij hun eigen groepsproces.