Spelend & ontdekkend leren bij groep 1, 2 en 3

Groep 3 & 4

Even voorstellen…

Welkom in groep 3 & 4!

Op ma, di en wo staat juf Joke voor de groep, op vr juf Klaziena en op do om de beurt. Juf Hendrika is werkzaam als onze onderwijsondersteuner op ma, di do en vr. en juf Martsje op wo. Op maandag, dinsdag en woensdag is er een PABO stagiaire, juf Sigrid, aanwezig. Er zitten 14 kinderen in onze groep, waarvan 7 kinderen in groep 3 en 7 kinderen in groep 4.

Belangrijke afspraken in de groep

We starten na de 1e bel om 8.30u, voor schooltijd blijven we buiten. De pauze is van 10-00-10.15u, we eten en drinken buiten onze meegenomen spullen op. Na de lunch in de klas spelen we buiten van 12.15-12.30u. Wanneer kinderen na schooltijd werk af maken word je hierover geïnformeerd. Op vrijdag komen de groep 3 & 4 om 12.00u uit.

Praktische informatie

  • We gaan het hele jaar met de bus iedere maandag (groep 3,4 en 5) en donderdag (groep 3,4)  naar de gymzaal in Echten. Op maandag is er een vakdocent gym. Gymkleren en gymschoenen mee!
  • Kinderen mogen (ook voor thuis) leesboeken lenen uit de schoolbibliotheek.
  • De lunch wordt op school gegeten. Drinken kan in de koelkast geplaatst worden.
  • Jarig: Verjaardagen worden in de groep gevierd; denk je aan een gezonde traktatie?
  • De pauze houden we zo gezond mogelijk!
  • Ook dit jaar zijn we ingeloot voor het EUschool fruit; 3x per week krijgen we op fruit op school.

Contactgegevens

Bij vragen, kom gerust langs, bel of mail.

Op Social Schools plaatsen we regelmatig informatie, berichtjes en foto’s van onze activiteiten.

Wat gaan we dit jaar leren?

Groep 3 hebben een eigen iPad en groep 4 een eigen chromebook, met daarop Prowise en andere benodigde apps.

Lezen

Groep 3 werkt met de aanvankelijk Leesmethode Veilig leren lezen, de Kim versie.
Groep 4 gebruikt Nieuwsbegrip voor ontwikkeling van het begrijpend lezen.

Rekenen

In beide groepen wordt de Rekenmethode Pluspunt en het Rekenmuurtje van Bareka gebruikt, de tafels van 1 t/m 5 en 10 leren we in groep 4.

Taal en Spelling

Voor Taal en Spelling werkt groep 4 met de  methode Staal.

Wereldoriëntatie

Met Blink leren we over allerlei wereldoriëntatie thema’s.
Via Groen Doen doen we natuurexcursies en gebruiken we leskisten.

Godsdienstige vorming

We leren verhalen uit de Bijbel met de methode Kind op Maandag.

Sociale Vaardigheid

Voor een goede omgang met elkaar maken we gebruik van de methode Kanjertraining. Dit zorgt voor rust en vertrouwen en een fijn schoolklimaat!

Portfolioleren

In de klas hangt een doelenbord met groeps- en individuele doelen van de kinderen! Zo raken de kinderen meer betrokken en gemotiveerd bij hun eigen groepsproces.

Elke leerling heeft een eigen Portfolio met daarin o.a. leerkranten, leervorderingen en trotswerk.
De leerlingen hebben regelmatig leergesprekken met de leerkracht, waaruit persoonlijke leerdoelen voortkomen waar zij aan gaan werken.