Ouderraad

De ouderraad zijn actieve ouders die graag meehelpen bij diverse activiteiten die de school of een klas organiseert. Dit kan een Sinterklaas-, of Kerstfeest zijn of bijvoorbeeld Koningsspelen of de kinderboekenweek. Afgelopen schooljaar is dit vormgegeven met behulp van klassenouders.

Voor het nieuwe schooljaar 2017/2018 zijn we op zoek naar creatieve, actieve ouders die ons graag bij feestelijke activiteiten willen ondersteunen! We vergaderen ongeveer 3 keer per jaar op een avond of overleggen op afroep.

Heeft u interesse? Dan kunt u dit aan de leerkracht of directeur laten weten.

Pagina delen: