Ouderraad

De ouderraad zijn actieve ouders die graag meehelpen bij diverse activiteiten die de school of een klas organiseert. Dit kan een Sinterklaas-, of Kerstfeest zijn of bijvoorbeeld Koningsspelen of de kinderboekenweek.

Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 zijn we op zoek naar creatieve, actieve ouders die ons graag bij feestelijke activiteiten willen ondersteunen! We vergaderen ongeveer 3 keer per jaar op een avond of overleggen op afroep. Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit Anke de Jong, Petra Ensing en Bertha Boltjes.

Heeft u interesse? Dan kunt u dit aan de leerkracht of directeur laten weten.

Pagina delen: