Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit een aantal ouders die graag actief meedenken over schoolse zaken, zonder dat er sprake is van officieel advies. De onderwerpen die binnen een ouderpanel besproken kunnen worden zijn het continurooster, inrichting van de school en het plein, voorgenomen beslissingen, maatregelen, en de inzet van ouderbetrokkenheid.

Tijdens het schooljaar 2019/2020 zitten namens de ouders Willeke Boersma, Kathy Bouma, Lucie Kruithof, Jennie Osinga en Annemarie Nieuwkerk in het ouderpanel. We vergaderen 4 keer per jaar op een avond.

Wilt u hierbij aansluiten? Laat het ons weten!

Pagina delen: