Over ons

het team van 2017 2018

C.B.S. Eben Haëzer: ” Samen leren, samen delen, samenwerken en leven”

De naam van onze school is Christelijke basisschool Eben Haëzer. Deze naam ontleend zich aan de bijbel en betekent ‘Steen der hulp’. In ons logo is de steen ook duidelijk zichtbaar. De Eben Haëzer is een school met ongeveer 55 leerlingen in Oosterzee. Op de Eben Haëzer zitten niet alleen kinderen uit Oosterzee maar ook uit de dorpen om de school heen. Wij werken met een afwisselend jaarprogramma waarin onderwijs, geloof, cultuur, sport en spel voor een plezierig programma zorgen.

Onze kernwaarden zijn:
Uniciteit – Respect – Verantwoordelijkheid & Vertrouwen – Veiligheid

Uniciteit. We willen ieder kind tot zijn recht laten komen. We gaan uit van de mogelijkheden die het kind heeft. We denken vanuit mogelijkheden waarmee we kansen bieden aan het kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Respect. De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, leerkrachten, ouders en extern deskundigen. We gaan respectvol met elkaar om en laten de ander in zijn/haar waarde.

Verantwoordelijkheid & Vertrouwen. Er heerst een positieve sfeer op school. We spreken elkaar aan op het gedrag, maar niet op wie je bent. We willen elkaar de ruimte geven om te zijn wie we zijn. Vertrouwen is daarbij een belangrijke basis.

Veiligheid. Het is belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen in de schoolomgeving. Een fijne, open sfeer draagt bij aan die veiligheid.

Pagina delen: