Samenwerkend leren, zelfstandig werken en eigenaarschap.

Groep 5 tot en met 8

In groep 5 t/m 8 staat zowel het samenwerken als zelfstandig werken centraal. Het is belangrijk om samen leren af te wisselen met het alleen leren. De kinderen in de bovenbouw krijgen verantwoordelijkheden waarbij ze zelf eigenaar zijn van het leerproces. De leerkracht stelt zich op die momenten meer op als een coach.

Elke ochtend zijn de groepen 5/6 en 7/8 gesplitst. 's Middags zitten de groepen 5 t/m 8 bij elkaar en wordt er vooral gewerkt aan groepsdoorbrekende activiteiten zoals gymnastiek, schrijven, handvaardigheid en tekenen.

Groep 5 & 6

De leerkrachten van groep 5/6 van maandag tot en met vrijdag zijn Jellie Haitsma op de ochtend en Nadine de Kraker in de middag in combinatie met groep 7/8.
De groep bestaat uit 9 leerlingen. Samen plezier beleven in het leren staat voorop. Het is belangrijk om oog voor elkaar te hebben. We werken in de klas met de sociaal emotionele methode de kanjertraining. Daarnaast werken we projectmatig aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek met de methode topondernemers.

Groep 7 & 8
Op maandag staat juf jellya Bosma voor de groep. Op dit moment is zij met zwangerschapsverlof en wordt zij vervangen door meester Nanne de Jong. Op dinsdag t/m vrijdag staat juf Nadine de Kraker voor de groep. Een aantal woensdagen worden nog overgenomen door meester Nanne de Jong. In de ochtend werken we met groep 7/8 en in de middag sluit groep 5/6 bij ons aan.

Groep 7/8 bestaat uit 13 leerlingen. In de middag zijn we met 22 leerlingen. We werken onder andere met de methodes Alles Telt, Taal op Maat, Spelling op Maat, Topondernemers en Nieuwsbegrip. We werken met coöperatieve werkvormen en proberen zoveel mogelijk de eigenaarschap en zelfstandigheid bij de leerlingen te vergroten.

 

Pagina delen: