Groep 4 & 5

Website groep 4 en 5

In de combinatieklas 4/5 zitten dit jaar 19 kinderen, waarvan 7 in groep 4 en 12 in groep 5,

waarbij de verdeling tussen jongens en meisjes ongeveer gelijk is.

Op ma, di, do en vr geeft juf Joke van der Veen les in deze groep, op de woensdag juf Akke Froukje Kuipers.

Er is regelmatig een onderwijsassistente in de groep aanwezig.

In de groep werken we met de methode Kanjertraining aan een veilig groepsklimaat.

Hierbij bouwen de kinderen spelenderwijs en op een interactieve manier weerbaarheid op en leren om op een positieve manier om te gaan met elkaar.

We starten de dag met een dagopening; er worden verhalen uit de Bijbel verteld, we bidden, zingen samen en praten met elkaar over de thema’s.

De methoden die we voor de diverse vakgebieden gebruiken zijn Alles Telt (Rekenen),

Taal en Spelling op Maat, en Schrijven in de basisschool.

Het voortgezet- en begrijpend lezen krijgt veel aandacht; we hebben een eigen schoolbibliotheek

en leren met Nieuwsbegrip hoe we actuele teksten kunnen begrijpen.

Hiernaast werken kinderen aan de hand van hun eigen doelen op keuzemomenten. We hebben hierbij de beschikking over voldoende Ipads voor iedereen.

Voor wereldoriëntatie gebruiken we de nieuwe methode Blink, waarbij kinderen op een onderzoekende en ontdekkende wijze aan de slag gaan. Ook techniek is een onderdeel van ons lesprogramma; de kinderen leren hierbij o.a. programmeren.

In onze groep werken we veel samen d.m.v. coöperatieve werkvormen in tweetallen of groepjes.

Tussen de middag lunchen we samen in de klas, waarbij iedere leerling zijn of haar broodbakje en drinken meeneemt.

Op maandag – en donderdagmiddag gaan we met de bus naar de gymzaal in Echten.

De vakdocent gymnastiek geeft op de donderdagmiddag les.

Ook is er ruime aandacht voor de creatieve vakken, zoals muziek, tekenen en knutselen.

Af en toe maken we met de groep een excursie, naar bv. Steampoint of gaan met Groen Doen de natuur in.

Een afwisselend lesprogramma in een fijne groep waarin we veel samen leren met en van elkaar!

 

 

 

 

Pagina delen: