Extra aanbod CBO-Meilân

CBO Meilân wil inspelen op de eigenheid en talenten van ieder kind: “Alle leerlingen kunnen op hun eigen niveau gebruik maken van een breed aanbod/voorzieningen op het gebied van techniek, technologie, kunst, cultuur, sport, natuur. Het brede aanbod richt zich op ‘denkers en doeners’.” Daarom zijn de afgelopen jaren diverse voorzieningen gecreëerd en georganiseerd. Dit zijn verrijkingsgroepen waarin leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis worden bediend.

Technium: dit zijnbovenschoolse verrijkingsgroepenop het gebied van praktische, technische vaardigheden voor kinderen uit de midden-en bovenbouw.

Ingenium: De bovenschoolseverrijkingsgroepen van CBO Meilân dragen de overkoepelende naam Ingenium. Het Latijnse woord Ingenium staat voor aard, talent of natuurlijk vernuft. Talentvolle leerlingen met een groot potentieel en een specifieke onderwijsbehoefte komen in aanmerking voor het volgen van lessen bij Ingenium. Deze leerlingen komen op de eigen school onvoldoende tot hun recht.

STEAMpoint: CBO-Meilan heeft een STEAMpoint waar je met je klas spannende dingen kunt bedenken, maken en beleven op het gebied W&T dit is gelinkt aan ICT innovaties. Be a maker!

Taalklas: CBO Meilân heeft in samenwerking met de gemeente De Fryske Marren en Ambion een taalklas gerealiseerd. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen hier onderwijs krijgen. Hierbij staat het taalonderwijs centraal.

PlayingFor Succes: Dit is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter.

Pagina delen: